பத்துப்பாட்டு – சிறுபாணாற்றுப்படை

சிறுபாணாற்றுப்படை –  Sirupānātruppadai  

Copyright © All Rights Reserved

Translated by Vaidehi Herbert

பாடியவர் – இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார்
பாடப்பட்டவன் – ஓய்மான் நாட்டு நல்லியக்கோடன்
திணை – பாடாண்
துறை – ஆற்றுப்படை
பாவகை – ஆசிரியப்பா
மொத்த அடிகள் – 269

தமிழ் உரை நூல்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

This song has 269 lines in Āsiriyappā/Akaval meter, and was written by Nallūr Nathathanār. The King is Ōymān Nalliyakōdan, the ruler of Māvilangai.  This is the shortest of the guidance poems.   The valor and greatness of the king is mentioned.  Also mentioned are the seven great benefactors of ancient Tamil Nadu. There is a beautiful description of viralis.

நிலமகளின் தோற்றம்

மணி மலைப் பணைத்தோள் மாநில மடந்தை
அணி முலைத் துயல்வரூஉம் ஆரம் போல
செல்புனல் உழந்த சேய்வரல் கான்யாற்று (1–3)

The Land as a Woman

The vast land as a young woman
has gem-yielding mountains for
breasts and bamboo for arms.
Like swaying pearl stands,
waterfalls drape down her breasts
to join the distant forest streams.

Meanings:   மணி மலை – mountains where gems (sapphires) can be found/sapphire-colored mountains, பணைத்தோள் – bamboo-like shoulders/arms or wide shoulders, மாநில – big land, மடந்தை – young woman, அணி முலை – beautiful breasts, துயல்வரூஉம் – moving, ஆரம் போல – like garlands/pearl strands/sandal garland, செல் புனல் – flowing waters, உழந்த – moving slowly, சேய்வரல் கான் யாற்று – to the distant forest streams

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த
புதுப்பூஞ் செம்மல் சூடி புடை நெறித்து
கதுப்பு விரித்தன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் (4-6)

On the eroding shores of the stream
is a fragrant grove where cuckoos
prick fresh wild jasmine blossoms
and drop them, blanketing the fine,
black sand that resembles a
a maiden’s spread hair adorned with
flowers.

Meanings:    கொல் கரை – shifting shores, eroding shores, நறும் பொழில் – fragrant groves, குயில் குடைந்து – cuckoos prick, உதிர்த்த புதுப்பூ – dropped new flowers, செம்மல் – jasminum grandiflorum, வாடல் பூ, பவழமல்லி, கருந்தாமக்கொடி, சூடி – wore, புடை – sides, நெறித்து – nearby, கதுப்பு விரித்து அன்ன – like spread hair, காழ் அக – with black color, நுணங்கு – fine, அறல் – sand

இளைப்பாறும் பாணன்

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து
வெயில் உருப்புற்ற வெம்பரல் கிழிப்ப
வேனில் நின்ற வெம்பத வழி நாள்
காலை ஞாயிற்றுக் கதிர் கடா உறுப்ப
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ (7-12)

The Bard’s Family rests under a Kadampam Tree

The summer’s morning sun
spreads its intense hot rays
on the wasteland path.
The day has started to heat up.

They walked slowly on the hot
pebbles that tore into their skin
and rested under the dappled
shade of a kadampam tree.

Meanings:    அயில் – iron, உருப்பு – heat, அனைய – like, ஆகி – was, ஐது – slowly, நடந்து – walked, வெயில் – hot sun, உருப்புற்ற – became hot, வெம்பரல் – hot pebbles, கிழிப்ப – tearing, வேனில் – summer time, நின்ற – happening, வெம்பத வழிநாள் – in the hot days, காலை ஞாயிற்று – morning sun, கதிர் – rays, கடா – spread, came on, உறுப்ப – excessive, பாலை நின்ற – heat stayed on,  பாலை நெடு வழி – dry wasteland path, pālai land path, சுரன் முதல் – in the wasteland, மராஅம் – கடம்பு, மராஅத்து, வெண் கடம்பு – Kadampa Oak, Anthocephalus cadamba, வரி நிழல் – dappled shade, அசைஇ – rested, stayed

விறலியரின் அழகு

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என
மணிவயின் கலாபம் பரப்பி பலவுடன்
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய்
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடித் தடக் கையின்
சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழைப்
பூ எனப் பொலிந்த ஓதி  (13-22)

Beauty of the Viralis

The oiled black hair of the viralis
is beautiful and graceful like the
delicately falling rain. Dancing peacocks
with sapphire hued plumes are ashamed
to be in their presence and hide themselves
among a flock of peahens.  Their bare feet
feet lacking ornaments are pretty like the
tongues of tired, distressed dogs.
Their thighs placed close to each other
are like the trunks of dark female elephants
that drape down touching the ground.
Their lovely hairstyles appear like the
flowers on banana trees growing in rows
on the mountains covered with clouds.

Notes:  Viralis are female artists who danced and sang.  Porunarātruppadai 40 – இரும் பிடித் தடக் கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின், Porunarātruppadai 42 – வருந்து நாய் நாவின் பெருந்தகு சீறடி.  Natrinai 225 – வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன.  Natrinai 252 – முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசைக் கத நாய் நல் நாப் புரையும் சீறடி.

Meanings:    ஐது வீழ் – delicately falling, இகு பெயல் – falling rain, அழகு கொண்டு அருளி – is beautiful and graceful, நெய் கனிந்து – decorated with oil, இருளிய கதுப்பின் – with black hair, கதுப்பு என மணி – hair is like sapphire, வயின் –side, கலாபம் – plumes, feathers, பரப்பி – spread, பலவுடன் – with many, மயில் மயில் – peacocks and peahens or peacocks and peacocks, குளிக்கும் – hiding, சாயல் – beauty, nature, சாஅய்  உயங்கு நாய் – tired and distressed dogs, tired and lean dogs, நாவின் – like their tongues, நல் எழில் – fine beauty, அசைஇ – with sorrow, வயங்கு இழை – splendid jewels, உலறிய – devoid of, அடியின் – with feet, தொடர்ந்து – continuously, ஈர்ந்து – attracted down, நிலம் தோயும் – touch the land, இரும் பிடி – black/big female elephant, தடக் கையின் – like the big trunks, சேர்ந்து உடன் – placed one next to another, செறிந்த – close, குறங்கின் – the thighs, குறங்கு என – rounded like the thighs, மால் – clouds, வரை – mountains, ஒழுகிய – orderly, arranged, வாழை – banana trees, வாழைப்பூ என – like banana flowers, பொலிந்த ஓதி – splendid hairstyle

நளிச்சினை வேங்கை நாள் மலர் நச்சி
களிச்சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து
யாணர்க் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளிப்
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம்முலை முலை என
வண்கோட் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின்
இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல்
மட மான் நோக்கின் வாணுதல் விறலியர் (23-31)

They wear fresh vengai flowers that
have blossomed on dense tree branches.
Honeybees that come to drink honey
from the blossoms buzz around their bodies
thinking their sallow spots are flowers.

The jewels on their desirable breasts
are brighter than the buds
of kōngam trees.  Their breasts are
like the big clusters of palmyra fruits.
The sweet saliva from their teeth is
like the juice from tender nungu.
With virtue suited to wear mullai
blossoms of the forest with white kullai
flowers that are like teeth of women,
their foreheads gleam, and their
delicate glances are like those of deer.

Notes:  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted the words on line 30 as ‘முல்லை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பொழுக்கதையுடைய’ in his commentary.  The phrase முல்லை சான்ற கற்பின் occurs also in Akanānūru 274 and Natrinai 142.  Na. Mu. Venkatasami Naattaar and Ra. Venkatachalam Pillai have interpreted the words முல்லை சான்ற கற்பின்   as ‘முல்லை மலர் அணிந்த கற்புபினையுடைய’ in their Akanānūru commentary that they wrote together.    Po. Ve. Somasundaranar interpreted the words as ‘முல்லை மாலை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பொழுக்கதையுடைய’ in his Akanānūru commentary.  Avvai Duraismy interpreted the words as முல்லை இருத்தல் என்னும் கற்பு நெறி in his commentary for Natrinai 142.  முல்லை முறை in Paripadal 15 has been interpreted by Po. Ve. Somasundaranar as முல்லை மகளிரின் கற்பு.

Meanings:   நளிச் சினை – closely growing branches, large branches, வேங்கை – Kino Tree, Pterocarpus marsupium, நாள் மலர் – day’s fresh flowers, நச்சி – desiring, களி சுரும்பு –honey bees happy with drinking nectar, அரற்றும் – hum, buzz, சுணங்கின் – because of the yellow spots, சுணங்கு – yellow spots, பிதிர்ந்து – scattered, யாணர் – new, fresh, abundant, கோங்கின் – Cochlospermum gossypium, a gum producing tree, அவிர் – bright, shining, முகை – buds, எள்ளி – tease, பூண் – jewels, அகத்து – in the center, ஒடுங்கிய – stayed, வெம்முலை – desirable breasts, முலை என – like breasts, வண் கோள் – big clusters, பெண்ணை – palmyra palm, வளர்த்த – grown, நுங்கின் இன் சேறு – like the sweet water of nungu, இகு தரும் எயிற்றின் – with secreting teeth, எயிறு என – like teeth, குல்லை – sacred basil, or cannabis, அம் – beautiful, புறவில் – in the forest land, குவி – pointed, முகை – buds, அவிழ்ந்த – opened, முல்லை சான்ற கற்பின் – with the virtue suitable to wear mullai flowers, மட மான் நோக்கின் – with the looks of a delicate deer, வாள் நுதல் – bright forehead, விறலியர் – female artists who sing and dance

விறலியரின் காலைத் தடவி விடும் இளையர்கள்

நடை மெலிந்து அசைஇய நல்மென் சீறடி
கல்லா இளையர் மெல்லத் தைவரப் (32 – 33)

The Bard’s young trainees Massage their Feet

The bard’s young apprentices gently
massage their small, pretty and delicate
feet that are tired of walking.

Meanings:   நடை மெலிந்து – slow walking, அசைஇ – tired, நல் மென் – fine and delicate, சீறடி – small feet, கல்லா இளையர் – untrained/uneducated youngsters (bard’s apprentices), மெல்ல – delicately, தைவர – massaged

யாழ் வாசிக்கும் பாணனைச்
சந்திக்கின்றான் பரிசில் பெற்ற பாணன்

பொன் வார்த்தன்ன புரியடங்கு நரம்பின்
இன்குரல் சீறியாழ் இடவயின் தழீஇ
நைவளம் பழுநிய நயந்தெரி பாலை
கைவல் பாண்மகன் கடன் அறிந்து இயக்க
இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ
துனிகூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப
முனிவு இகந்து இருந்த முதுவாய் இரவல (34-40)

A Bard who received Gifts meets the Bard with a Small Lute

and Guides him

O bard of ancient tradition
who hugs on your left side
a small lute with tightly
twisted strings that appear
as though made of melted gold,
playing music well with talent and
knowing your responsibility, pālai
melodies to perfection and seeking
patrons with a desire to remove
your great poverty and frustration
in this active world!  Listen!

Meanings:   பொன் – gold, வார்த்து அன்ன – like it is melted and cast, புரியடங்கு நரம்பின் – with twisted tight strings, இன்குரல் – sweet voice, சீறியாழ் – small lute, இடவயின் – on the left side, தழீஇ – hugging, நைவளம் – pālai tune or secondary melody of Kurinji according the the University of Madras Lexicon, பழுநிய – perfect, நயந்தெரி பாலை – in sweet pālai tune, கைவல் – talented, பாண்மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – bard knowing his duty and playing, இயங்கா – not moving (not going to patrons), வையத்து – in this world, வள்ளியோர் – donors, நசைஇ – desiring, துனி கூர் – great poverty, எவ்வமொடு – with sorrow, துயர் – pain, ஆற்றுப்படுத்த – to give directions, to guide, முனிவு – vexation, frustration, இகந்து இருந்த – ended, முதுவாய் – one who has ancient knowledge, இரவல – one who seeks gifts

சேர நாட்டின் வளமை

கொழுமீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்க்
கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை
பைங்கறி நிவந்த பலவின் நீழல்
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர்ப் புறம் தைவர
விளையா இளங்கள் நாற மெல்குபு பெயரா
குளவிப் பள்ளிப் பாயல் கொள்ளும் (41-46)

He describes the prosperity of Chēra Nādu

In the Chēra country, a buffalo
with a big mouth grazes on
waterlilies with large petals,
trampling on fat fish and
chopping them with its feet.

It walks through turmeric plants
as their leaves rub on its back with
fine hairs, chews its cud,
lies down on a bed of kulavi
flowers with tender honey
fragrance, and sleeps under the
shade of a jackfruit tree on which
delicate pepper vines grow.

Meanings:   கொழு மீன் – fat fish, குறைய – to be ruined, to be chopped, ஒதுங்கி – walked, வள் இதழ் – big petals, கழுநீர் – kuvalai flowers, white/blue water lilies, மேய்ந்த – grazing, கய வாய் – big mouthed, எருமை – buffalo, பைங்கறி – tender pepper (vines), நிவந்த – spread, பலவின் – jackfruit tree’s, நீழல் – shade, மஞ்சள் மெல் இலை – tender turmeric leaves, மயிர்ப்புறம் – back side with fine hair, தைவர – rubbed, விளையா இளங்கள் – tender new honey, நாற – with the fragrance, மெல்குபு – chewing, பெயரா – not moving, குளவி – wild jasmine, Millingtonia hortensis,  பள்ளி – bed, பாயல் கொள்ளும் – sleeps

குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார்
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர்க் குட்டுவன்
வருபுனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று (47-50)

He is the protector of the West,
the heir of the Chēra clan,
King Kuttuvan with fast chariots.
He placed the Chēra curved bow
symbol on the northern Himalayas.
His shoulders are strong like the cross
bars on the gates of huge fortresses.
His land is rich with flowing streams
and his forts are secure with gates.
If you go to his Vanji city
what you get will be much less.

It is not only that,

Meanings:    குடபுலம் – west side land, காவலர் – protector, மருமான் – heir, ஒன்னார் – enemies, வடபுலம் இமயத்து – Himalayas in the northern land, வாங்கு வில் – curved bow – Chēra country symbol, பொறித்த – etched, carved, எழு – wooden bars that are on huge fort gates, உறழ் – like, திணி தோள் – firm shoulders, இயல் தேர் – moving chariot, குட்டுவன் – Chēra king, வரு புனல் – stream water, வாயில் – gate, வஞ்சியும் – Vanji city, வறிதே – much less, அதாஅன்று – not only that

பாண்டிய நாட்டின் பெருமை

நறவுவாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து
அறைவாய்க் குறுந்துணி அயில் உளி பொருத
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின்
செய்பூங் கண்ணி செவி முதல் திருத்தி
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த (51-55)

He describes the pride of Pāndiya Nādu

On a wagon pulled by strong
oxen, owned by a salt merchant
wearing on his chest a fine
garland, hand carved with an iron
chisel from wood from a delicate
nunavam tree with honey-dripping
blossoms, and adorning his ears
with strands of field flowers,

Meanings:   நறவு – honey, வாய் – place, நுனி – rim, edge, உறைக்கும் – drip, நாகு – young, delicate, முதிர் – mature, நுணவத்து – from the nunā tree, morinda umbellate or Morinda Tinctoria or Morinda Citrifolia, நுணா மரம், noni, அறைவாய் – chopped pieces, குறுந்துணி – small pieces, அயில் உளி – iron chisel, பொருத – fitted, கை புனை – hand made, செப்பம் – perfect, கடைந்த – carved and made, மார்பின் – on his chest, செய் – field, field flowers, பூங் கண்ணி – flower garland, செவி முதல் திருத்தி – wearing on his ears, நோன் பகட்டு – strong oxen, உமணர் – salt merchant, ஒழுகையொடு வந்த – arriving with wagons

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம்
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்றகத்து அடக்கி
தோள் புற மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின்
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் (56-61)

a female monkey that is like
his daughter plays with a shell
rattle stuffed with pearls from
the ocean, resembling the teeth of
women, its opening a thin slit as
narrow as a sword’s sharp edge,
with his sons wearing bright
jewels, their mother, the wife
of the salt merchant, is pretty with
a delicate waist and well-combed
hair with a five-part braid.

Meanings:   மகாஅர் – children, அன்ன – like, மந்தி – female monkey, மடவோர் – delicate women, நகாஅர் – teeth, அன்ன – like, நளி நீர் – huge ocean, முத்தம் – pearls, வாள் வாய் – like a sword’s edge, எருந்தின் – in a shell, வயிற்றகத்து – inside, அடக்கி – closed, தோற்புறம் – back side, மறைக்கும் – hiding, நல்கூர் நுசுப்பின் – with a tiny waist, உளர் – combed, இயல் – order, ஐம்பால் – five-part braids, உமட்டியர் – salt merchant’s wife, ஈன்ற – gave birth, கிளர் – bright, பூண் – jewels, புதல்வரொடு – with her sons, கிலுகிலி – rattle, ஆடும் – plays

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கைக் கோமான்
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார்
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை
கண்ணார் கண்ணி கடுந்தேர்ச் செழியன்
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின்
மகிழ்நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று (62-67)

The Pāndiyan king Cheliyan
of Korkai city that has the ocean
with moving waves as its boundary
is the protector of the southern lands.
Heir to the Pāndiyan clan, he wears
garlands that are sweet to the eyes.

He has seized enemy lands, and
owns a regal pearl umbrella and fast
riding chariots.
He made Tamil flourish with a proud
tradition in Mathurai filled with happy
streets.  The gifts that you will get from
him will be far less.

It is not only that.

Meanings:   தத்து நீர் – ocean with moving waves, வரைப்பு – boundary, கொற்கைக் கோமான் – King of Korkai, தென் புலம் – southern land, காவலர் – protector, மருமான் – heir, ஒன்னார் – enemies, மண் மாறு கொண்ட – seized enemy lands, மாலை – pearl strands, வெண்குடை – white royal umbrella, கண்ணார் கண்ணி – garlands that are sweet to the eyes (neem garland – Pāndiyan symbol), கடுந்தேர் – fast chariot, செழியன் – Pāndiyan king, தமிழ் நிலைபெற்ற – Tamil language flourished, Tamil language was stable, தாங்கு அரு மரபின் – with a proud tradition, மகிழ்நனை – giving happiness, மறுகின் – with streets, மதுரையும் – Mathurai, வறிதே – is less.   அதா அன்று – Not only that

சோழநாட்டின் பெருமை

நறு நீர்ப் பொய்கை அடை கரை நிவந்த
துறு நீர்க் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை
ஓவத்து அன்ன உண் துறை மருங்கில்
கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் [68-71]

He describes the pride of Chōla Nadu

On the shores of drinking water
reservoirs with fragrant water,
densely growing kadampam trees
are filled with clusters of lovely
flower strands, their dropped red
pollen appearing like paintings
with tiny, red pattuppoochis.

Meanings:    நறு நீர் – fragrant water, பொய்கை – tanks, ponds, அடைகரை –  sand filled shores, நிவந்த – growing, spread, துறு நீர் – dense nature, கடம்பின் – of the kadampam tree, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, துணை – together, ஆர் – beautiful/abundant, கோதை – flower strands, ஓவத்து அன்ன – like a painting, உண் துறை – drinking water tank shore, மருங்கில் – nearby, கோவத்து அன்ன – like the pattupoochi, velvet soft red little bug, Trombidium grandissimum, பட்டுப்பூச்சி, இந்திர கோபம், மூதாய், தம்பலம், கொங்கு – pollen, சேர்பு – together, உறைத்தலின் – dropped

வருமுலை அன்ன வண்முகை உடைந்து
திருமுகம் அவிழ்ந்த தெய்வத் தாமரை
ஆசு இல் அங்கை அரக்குத் தோய்ந்தன்ன
சேயிதழ் பொதிந்த செம் பொற்கொட்டை
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும். (72-77)

Divine lotus buds resembling
growing breasts have
opened to become bright blossoms.
Their red petals look appear like
dipped in wax. They resemble
the palms of hands, and bees
hover over their reddish gold centers,
flapping and embracing their loving
mates as they sing in kāmaram tunes.

Meanings:   வருமுலை அன்ன – like growing breasts, வண் முகை – lush buds, உடைந்து – opened, திருமுகம் – bright face, beautiful face, அவிழ்ந்த – bloomed, தெய்வத் தாமரை – divine lotus – since Lakshmi resides on it, ஆசு இல் – faultless, அங்கை – palm, அரக்கு – red wax, தோய்ந்தன்ன – like it was dipped, சேயிதழ் – red petals, பொதிந்த – filled, செம்பொற் கொட்டை – red golden center part, ஏம – pleasurable, இன் துணை – sweet partners, தழீஇ – embraces, இறகு உளர்ந்து – flapping their wings, காமரு – beautiful, தும்பி – bees – some commentators have interpreted these bees as males, காமரம் – a kind of tune, செப்பும் – sings

தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை
குணபுலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார்
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமுச்சுவல் சொறியும்
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தடக்கை
நாடா நல்லிசை நற்றேர்ச் செம்பியன்
ஓடாப் புட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று (78-83)

The king, the heir of the Chōla clan,
the protector of the east, guards his
busy, cool towns surrounded by fields.
He attacked like thunderbolt the tall forts
of his enemies and ruined them.

He is Chempiyan with chariot forces,
fine fame and big hands with bracelets,
who destroyed a hanging fortress.
The gifts you get in his Uranthai city
with citizens with unshakable strength
will be much less.

It is not only that.

Meanings:   தண் பணை – agricultural lands (fields, ponds etc.), தழீஇய – surrounding, தளரா – without relaxing, busy, இருக்கை – towns, குண புலம் – eastern lands, காவலர் – protector, மருமான் – heir, ஒன்னார் – enemies, ஓங்கு எயில் – tall forts, கதவம் – entry gates, உருமு – thunderbolt, சுவல் – shoulders, சொறியும் – hits against, தூங்கு எயில் – hanging fort, எறிந்த – ruined, தொடி விளங்கு – wearing bracelets, தடக்கை – big hands, நல்லிசை – fine fame, நாடா – not analyzed, நற்றேர் – fine chariot forces, செம்பியன் – Chōlan, ஓடாப் புட்கை – unshaking strength, உறந்தையும் – Uranthai city, வறிதே – what you will receive is less, அதாஅன்று – not only that

கடையெழு வள்ளல்களின் சிறப்பு

பேகன்

வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவாஅன்
கான மஞ்ஞைக்குக் கலிங்கம் நல்கிய   85
அருந்திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன்
பெருங்கல் நாடன் பேகனும் (84-87)

The Greatness of the Seven Great Benefactors

Pēkan

Pēkan of the powerful Āviyar clan
with rare abilities, lord of a huge
mountain, who generously gave his
clothing to a peacock roaming in the
forest on his flourishing mountain
slopes with unfailing rain, and

Meanings:   வானம் – rain, வாய்த்த – occurring well, unfailing, வள மலைக் கவாஅன் – flourishing mountain slopes, கான மஞ்ஞைக்கு – to a forest peacock, கலிங்கம் – clothing, நல்கிய – gave, அருந்திறல் – difficult to obtain abilities, rare abilities, அணங்கின் – with beauty, with power, ஆவியர் – Āviyar clan, பெருங்கல் நாடன் – leader of a huge mountain

பாரி

……………சுரும்பு உண
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழிச்
சிறு வீ முல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்கிய
பிறங்கு வெள்ளருவி வீழும் சாரல்   90
பறம்பின் கோமான் பாரியும் (87 – 91)

Pāri

Pāri, the lord of Parampu
Mountain with roaring white
waterfalls that cascade down the
slopes, who gave his tall chariot
to a mullai vine with small flowers,
in the long path where punnai trees
put out fragrant blossoms with
honey to attract honey bees, and

Meanings:   சுரும்பு – honey bees, உண – to drink, நறு வீ – fragrant flowers, உறைக்கும் – drop honey, flourish, நாக – punnai trees, mast wood trees, or surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge according to the University of Madras Lexicon, நெடு வழி – long path, சிறு வீ – small flowers, முல்லைக்கு – to the jasmine vine, பெருந்தேர் – a big chariot, நல்கிய – gave, பிறங்கு – bright, high, loud, வெள்ளருவி – waterfalls, வீழும் – falling, சாரல் – mountain slopes, பறம்பின் கோமான் பாரியும் – lord of the Parampu mountain Pāri and

 

காரி

……………………… கறங்கு மணி
வால் உளைப் புரவியொடு வையகம் மருள
ஈர நல் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல்
கழல் தொடித் தடக் கை காரியும் (91-95)

Kāri

 

Kāri adorned with sliding bracelets
on his huge hands,
who gifted horses with jingling bells
and white plumes, awed people with
his kind, good words, whose bright,
tall spear caused terror, and

Meanings:   கறங்கு மணி – sounding bells, ringing bells, வால் உளை – white mane, white hair decoration – Po. Ve. Somasundaranar gives both meanings in his urai book, புரவியொடு – with the horse, வையகம் மருள – as the world is awed, as people are awed, ஈர நல்மொழி – kind nice words, இரவலர்க்கு – to those who ask for alms, ஈந்த – gave, அழல் – rage (Po. Ve. Somasundaranar interprets it as the rage of Kotravai), திகழ்ந்து – splendid, இமைக்கும் – glittering, அஞ்சுவரு – causing fear, நெடுவேல் – long spear, கழல் தொடி – sliding bracelets, தடக் கை – huge hands, proud hands

ஆய் அண்டிரன்

…………… நிழல் திகழ்
நீல நாகம் நல்கிய கலிங்கம்
ஆல் அமர் செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள்
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் (95-99)

Āy Andiran

Āy Andiran, the kind-worded
man bearing a bow
and wearing sandal paste on
his strong shoulders,
who happily gifted the clothing
that he got from the snake
along with bright, blue gems,
to the god who sits under
a banyan tree, and

Meanings:   நிழல் திகழ் – bright and splendid, நீல – sapphire gems, நாகம் நல்கிய – given by a snake, கலிங்கம் – clothing, ஆல் அமர் செல்வற்கு – to god Sivan who sits under a banyan tree, அமர்ந்தனன் கொடுத்த – he gave happily, சாவம் – bow, தாங்கிய – bearing, சாந்து புலர் – sandal paste dried, திணிதோள் – strong shoulders, ஆர்வ நன்மொழி ஆயும் – Āy with caring kind words

அதிகன்

……………………….. மால் வரைக்
கமழ்பூஞ் சாரல் கவினிய நெல்லி   100
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஒளவைக்கு ஈந்த
உரவுச் சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடுவேல்
அரவக்கடல் தானை அதிகனும் (99-103)

Athikan

Athikan with a long spear,
an army as loud as an ocean,
and burning great rage,
who gave the nectar-sweet, rare
nelli fruit that grew on the fragrant
slopes of a lofty mountain to the
poet Avvaiyār, and

Meanings:   மால் – tall, வரை – mountain, கமழ் பூஞ் சாரல் – mountain slopes with flower fragrance, கவினிய – beautiful, நெல்லி – gooseberry tree, அமிழ்து – life giving nectar, விளை – grown, தீம் கனி – sweet fruit, ஔவைக்கு – to the poet Avvaiyār, ஈந்த – gave, உரவுச்சினம் – strong anger, கனலும் – burning rage (‘rage of Kotravai’ – Po. Ve. Somasundaranar urai), ஒளி திகழ் – bright, நெடுவேல் – long spear, அரவக்கடல் – loud ocean, தானை – armed forces, அதிகனும் – Athikan also

நள்ளி

…………………………. கரவாது
நட்டோர் உவப்ப நடைப் பரிகாரம்
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தடக்கை   105
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடுங்கோட்டு
நளி மலை நாடன் நள்ளியும்  (103-107)

Nalli

Nalli with large hands
that were victorious in battles,
who donated endless wealth
to those who were friendly for
their livelihood and made them
happy, owner of a country with
dense mountains with tall peaks
where rain never fails and wind
resides,

Meanings:   கரவாது – without hiding, நட்டோர் – friends, those who are kind, உவப்ப – to be happy, நடைப்பரிகாரம் – wealth to live life, முட்டாது – without limits, கொடுத்த – gave, முனை விளங்கு – succeeding in battle, தடக்கை – huge hands, துளி மழை பொழியும் – rain drops fall, வளி துஞ்சு – winds reside, winds stay, நெடுங்கோட்டு – with tall peaks, நளி மலை நாடன் நள்ளியும் – Nalli with his country with dense mountains,

ஓரி

…………………….. நளி சினை
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து
குறும் பொறை நல் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த
காரிக் குதிரைக் காரியொடு மலைந்த   110
ஓரிக் குதிரை ஓரியும் (107-111)

Ōri

Ōri, owner of a horse named Ōri,
who donated to dancers and musicians,
fine lands with hills and young, tall
surapunnai trees with dense branches
bearing fragrant, bright flowers.  He
fought with Kāri who rode on a horse
named Kāri.

Meanings:   நளி சினை – crowded tree branches, நறும் போது – fragrant buds, கஞலிய – bright, crowded, நாகு – youth, முதிர் – tall, mature, நாகத்து – with surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge trees, or punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum  according to the University of Madras Lexicon, குறும் பொறை – small hills, boulders, நல்நாடு – fine country, கோடியர்க்கு – to the artists who sang and danced, ஈந்த – gave, காரிக் குதிரை – horse named Kāri, காரியொடு – with Kāri the donor, மலைந்த – fought, ஓரிக் குதிரை – a horse with plumes

……………………. என ஆங்கு
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் (111-112)

These men who won
rising wars had shoulders
as strong as the wooden bars
on fortress gates.

Meanings:   என ஆங்கு – thus, எழு சமம் – rising wars, கடந்த – won, எழு – wooden cross bars on forts, உறழ் – like, திணி தோள் – strong shoulders

நல்லியக்கோடனின் ஈகைச்சிறப்பு

எழுவர் பூண்ட ஈகைச் செந்நுகம்
விரிகடல் வேலி வியலகம் விளங்க
ஒரு தான் தாங்கிய உரனுடை நோன் தாள் (113-115)

King Nalliyakōdan’s Donorship

Nalliyakōdan bore with strength
and effort the burden of donorship of the
seven kings, and he took it upon himself
to make the wide world with oceans
as its fence flourish.

Meanings:   எழுவர் பூண்ட – with the seven donors, ஈகை – charity, donor-ship, செந்நுகம் – perfect burden, perfect yoke, perfect bondage, விரிகடல் – spread ocean, வேலி – fence, வியலகம் – wide world, விளங்க – to flourish, ஒரு தான் தாங்கிய – he alone bears it, உரனுடை – with strength,  நோன் தாள் – great effort

egs

நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும்
துறை ஆடு மகளிர்க்குத் தோள் புணை ஆகிய
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கறு மரபின்
தொல் மா இலங்கைக் கருவொடு பெயரிய
நல் மா இலங்கை மன்னருள்ளும்
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய்வாள்
உறு புலித் துப்பின் ஓவியர் பெருமகன்
களிற்றுத் தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி
பிடிக்கணம் சிதறும் பெயல் மழைத் தடக்கை
பல் இயக் கோடியர் புரவலன் பேர் இசை (116-125)

Even while in the womb he
inherited huge, ancient Māvilankai,
where punnai trees bear fragrant
flowers, akil and sandal wood float in
the rivers and become floats for
women playing in the ports.

A king without blemish, a great
one amidst other Māvilankai kings,
his sword never missed its mark.
He is a brave warrior
with the strength of a tiger.

He was born in the Ōviyar clan,
a very proud man.
He had scars on his feet from his
war anklets rubbing on elephants
when he rode them in battles.

A man who does not take missteps,
he has donated herds of female
elephants to those who came in need.
His big hands donate like the
rain clouds.
He protects dancers and musicians
who play many instruments.
He is a king with a great reputation.

Notes:  The Māvilangai described here is in Purananuru 176, also written for this king.  According to J.V. Chelliah, this place is in North Arcot area.

Meanings:   நறு வீ – fragrant flowers, நாகமும் – punnai trees and, Calophyllum inophyllum, Mast wood tree, Punnai tree, or surapunnai tree, long-leaved two sepalled gamboge according to the University of Madras Lexicon,  அகிலும், ஆரமும் – akil wood (eaglewood) and sandalwood, துறை ஆடு மகளிர்க்கு – women who bathe in the water ports, தோள் புணை ஆகிய – as a float, பொரு புனல் – flood, தரூஉம் – brings, போக்கறு – blemish-less மரபின் – tradition, தொல் மா இலங்கை – ancient huge Ilankai – Māvilangai from Puranānūru 176, கருவொடு பெயரிய – even when he was a fetus, நல் மா இலங்கை – splendid huge Ilankai, மன்னருள்ளும் – among the kings, மறு இன்றி – without fault, விளங்கிய – shined, வடு இல் – blemish-less, வாய்வாள் – sword that does not miss its mark, உறுபுலி துப்பின் – with strength like that of a tiger, ஓவியர் பெருமகன் – leader born in the clan of painters (artists), களிற்றுத் தழும்பு இருந்த கழல் – scars from his anklet rubbing the elephants (in battles), தயங்கு – moving, திருந்து அடி – perfect steps, பிடிக் கணம் – herd of female elephants, சிதறும் – gives, பெயல் மழைத் தடக்கை – hands that give like the rain clouds, பல் இயம் – many music instruments, கோடியர் – artists, புரவலன் – donor, பேர் இசை – great fame

பரிசு பெற்ற பாணன்
மன்னனைப் பாடிச் சென்ற முறை

நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு
தாங்கரு மரபின் தன்னும் தந்தை
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி
முன் நாள் சென்றனம் ஆக (126-129)

Bard who got Gifts from the King

With the desire to get gifts
from Nalliyakōdan who comes
from a proud tradition,
we sang about him, his father,
and about his prosperous, sky-high,
lofty mountains just a few days ago.

Meanings:   நல்லியக்கோடனை – to Nalliyakōdan,  நயந்த – desired, கொள்கையொடு – with the principle to obtain, தாங்கு அரு – very proud, மரபின் – in the tradition, தன்னும் – King Nalliyakōdan and, தந்தை – father, வான் பொரு – sky-hitting, நெடு வரை – tall mountains, வளனும் பாடி – sang about its prosperity, முன் நாள் – a few days ago, சென்றனம் ஆக – we went,

நல்லியக்கோடனைக் காணுமுன்
இருந்த வறுமை நிலை

……………….. இந்நாள்
திறவாக் கண்ண சாய் செவிக் குருளை
கறவாப் பால் முலை கவர்தல் நோனாது
புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் (129-132)

Poverty before Meeting Nalliyakōdan

In our kitchen, a female dog
who had just given birth
was whimpering in sorrow,
her breasts dried up and
unable to feed her newborn
pups with curved ears
whose eyes had not opened,

Meanings:   இந்நாள் – those days, the days before we met him, திறவாக் கண்ண – unopened eyes, சாய் செவி – curved ears, குருளை – puppies, கறவா – not secreting milk, பால் முலை – breasts that give milk, கவர்தல் – to take, to drink, நோனாது – unable to tolerate, புனிற்று நாய் – dog that has recently given birth, குரைக்கும் – barks, புல்லென் – lusterless, poor, அட்டில் – kitchen

காழ்சோர் முது சுவர்க் கணச் சிதல் அரித்த
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல்
வளைக்கை கிணை மகள் வள் உகிர்க் குறைத்த
குப்பை வேளை உப்பிலி வெந்ததை
மடவோர் காட்சி நாணிக் கடை அடைத்து
இரும்பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும்
அழி பசி வருத்தம் வீட………… (133-140)

wooden rafters were missing on the
roof, termites had ruined the old walls
and mushrooms had grown on the insides.

My wife wearing bangles, with shrunk
hungry stomach, was filled with sorrow.
She plucked field greens with her
fingernails, boiled them without salt,
and embarrassed that others might
see our poverty, closed the house
door as she ate with our relatives,
removing hunger’s pain.

Meanings:  காழ் சோர் –  wooden rafters ruined (on the ceiling/roof), முது சுவர் – old wall, கணச் சிதல் – swarms of termites, அரித்த – ruined, பூழி – dust, பூத்த – appeared, புகழ் – hollow, காளாம்பி – mushroom, ஒல்குபசி – hurting hunger, உழந்த – to give sorrow, ஒழுங்கு – shrunk, நுண் மருங்கில் – small stomach, வளைக்கை – hands wearing bangles, கிணைமகள் – female belonging to the drummer family, வள் உகிர் – sharp nails, குறைத்த – plucked, குப்பை வேளை – greens growing in dirt, உப்பிலி – without salt, வெந்த – boiled, மடவோர் – ignorant people, காட்சி – to be seen, நாணி – embarrassed, கடை அடைத்து – close the door, இரும்பேர் – many, ஒக்கலொடு – with relatives, ஒருங்கு – totally, உடன் – immediately, மிசையும் – ate, அழி பசி – ruining hunger, வருத்தம் – sorrow, வீட – to be removed

நல்லியக்கோடனின் வறுமை போக்கிய வள்ளன்மை

…………………. பொழி கவுள்
தறுகண் பூட்கைத் தயங்கு மணி மருங்கின்
சிறுகண் யானையொடு பெருந்தேர் எய்தி
யாம் அவண் நின்றும் வருதும். (140-143)

The Generous King who Removed Poverty

We just returned from his palace
with gifts of a small-eyed,
musth flowing, strong killer
elephant decorated with chiming
bells, along with a big chariot.

Meanings:   பொழி கவுள் – musth-flowing cheeks, தறுகண் – killing, பூட்கை – strength, தயங்கு மணி – moving bells, bright bells, மருங்கின் – nearby, சிறு கண் யானையோடு – with elephant with small eyes, பெருந்தேர் – big chariot, எய்தி – received, அவண் நின்றும் – from that place (Nalliyakōdan’s palace), வருதும் – we have come back

பாணனின் ஆற்றுப்படுத்தும் பண்பு

……………………… நீயிரும்
இவண் நயந்து இருந்த இரும்பேர் ஒக்கல்
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் (143-145)

One Bard Guiding the Other

If you go to him with your
loving relatives
and with a reverential mind,

Meanings:   நீயிரும் – you, இவண் – here, நயந்து இருந்த – with kindness, இரும்பேர் ஒக்கல் – big circle of relatives, செம்மல்  உள்ளமொடு – with noble minds, செல்குவீர் ஆயின் – if you go

எயிற்பட்டினத்திற்குச் செல்லும் வழியும்
பரதவர் தரும் விருந்தும்

அலை நீர்த் தாழை அன்னம் பூப்பவும்
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும்
கடுஞ்சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும்
நெடுங்கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும்
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர
பாடல் சான்ற நெய்த நெடு வழி
மணி நீர்ப் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய
பனி நீர்ப் படுவின் பட்டினம் படரின் (146-153)

Seashore town of Eyirpattinam and hospitality of Fishermen

you will go on a long seashore
path fit for verses,
where waves rise up and spread
on white sand and sapphire
hued ponds abound.
You will see fragrant thālai
trees lapped by waves
and bearing swan-like flowers,
fresh cherunthi flowers that look
like gold, mulli flowers rounded
and full, confusing minds since
they resemble bright sapphire gems,
and new sprouts on punnai trunks
looking like pearls, before you reach
a seashore town with walls and cold
water ponds.

When you reach there,

Meanings:   அலை நீர் – waves, தாழை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, அன்னம் பூப்பவும் – blooming like goose, தலை நாள் – first day, செருந்தி – cherunthi flowers, Ochna squarrosa, panicled golden- வாட்கோரை, Sedge, Cyperus, தமனியம் – gold, மருட்டவும் – like that, கடுஞ்சூல் – first pregnancy, swollen, முண்டகம் – mundakam plant, kari mulli, solanum indicum, கதிர் மணி – bright sapphire gems, கழாஅலவும் – to confuse, நெடுங்கால் – tall-trunked, புன்னை – punnai tree, நித்திலம் – pearls, வைப்பவும் – saved up like, கானல் – seashore grove, வெண்மணல் – white sand, கடல் – ocean, உலாய் –  spreading, நிமிர்தர – rising up, பாடல் சான்ற – fit for verses, famed, நெய்தல் – seashore land, நெடுவழி – long path, மணிநீர் – sapphire like water, வைப்பு – towns, places, மதிலோடு – with walls, பெயரிய – attained, பனி நீர் படுவின் – with cold water ponds, பட்டினம் – seashore town, படரின் – if you go there

 

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்தன்ன
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின்
கரும் புகைச் செந்தீ மாட்டிப் பெருந்தோள்
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திருமுகத்து
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை மகள் அரித்த
பழம் படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப
கிளை மலர்ப் படப்பைக் கிடங்கில் கோமான்
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோற் பாடி
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்வயின் பெறுகுவீர் (154-163)

fishermen will give you aged
liquor that their wives with
sharp, spear-like eyes and pretty,
faultless faces that make the moon
jealous prepared, burning
fragrant akil driftwood as red
flames glow and black smoke rises,
the wood brought to the shore by
swollen waves, and appearing
like humps of sleeping camels.

If you go to Kidangil town
with groves full of flowers
and sing the praises of the noble king
adorned with fresh bud garlands,
with perfect rhythm and beats
as your viralis dance,
they will give you kulal fish dishes.

Meanings:   ஓங்கு நிலை – tall, ஒட்டகம் – camel, துயில் மடிந்தன்ன – like it is sleeping, வீங்கு திரை – swollen waves, கொணர்ந்த – brought, விரை – fragrant, மர விறகின் – pieces of wood, கரும் புகை – black smoke, செந்தீ – red flame, மாட்டி – lit, பெருந்தோள் – broad shoulders, மதி – moon, ஏக்கறூஉம் – to pine, மாசு அறு – without blemish, faultless, திரு முகத்து – on the pretty faces, நுதி வேல் – sharp spear, நோக்கின் – with looks, நுளைமகள் – neythal land women, அரித்த – filtered, பழம்படு – aged liquor, பரதவர் – fishermen, மடுப்ப – to drink, கிளை மலர் – flowers on branches, படப்பை – flower garden, கிடங்கில் கோமான் – the king of Kidangil, தளை அவிழ் – ties (bud) opened, open blossoms, தெரியல் – flower garland, தகையோன் – the esteemed one, பாடி – sing, அறல் – with perfect beats, குழல் – flute, பாணி – beat, தூங்கியவரொடு – with the viralis who dance, வறல் – dried, குழல் சூட்டின் – with cooked kulal fish, பெறுகுவீர் – you will get

வேலூர் செல்லும் வழியும்
எயினர் தரும் விருந்தும்

பைந்நனை அவரை பவழம் கோப்பவும்
கரு நனைக் காயா கண மயில் அவிழவும்
கொழுங்கொடி முசுண்டை கொட்டங் கொள்ளவும்
செழுங்குலைக் காந்தள் கை விரல் பூப்பவும்
கொல்லை நெடு வழிக் கோபம் ஊரவும்
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின்
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கிச்
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கித்
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி
விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் [164-173]

On the way to Vēlūr and Hospitality in the Wasteland

On the way to Vēlūr you
will see avarai buds that
look like strung coral,
dark colored kāyā flowers
resembling peacock flocks,
musundai flowers blooming
on thick vines appearing like
small palm-frond boxes,
and lush kānthal flowers
blossoming like fingers.

In the long woodland paths,
tiny red pattupoochis crawl on
the ground, waterfalls flow from
the wide mountain clefts and
when the sun’s rays go down
behind the wide mountains in the
beautiful forest with mullai flowers,
blossoms resembling tips of spears
bloom in the pond.

If you go further and reach Vēlūr,
named for proud victorious spears,

Meanings   பைந்நனை – fresh buds, அவரை – avarai bean, Dolichos lablab, பவழம் கோப்பவும் – have put out flowers that are like coral (the flowers appear like they are strung together), கரு நனை – black buds, காயா – kāyā flowers, Memecylon edule, ironwood tree, கண மயில் – peacock flocks, அவிழவும் – bloomed, கொழுங்கொடி – thick creeper, முசுண்டை – musundai, கொட்டம் கொள்ளவும் – have become like palmyra frond boxes, செழுங்குலை – lush clusters, large clusters, காந்தள் – kānthal flowers, கைவிரல் பூப்பவும் – bloom like fingers on the hand, கொல்லை – forest land, நெடுவழி – long path, கோபம் – red pattuppoochi, Trombidium grandissimum, பட்டுப்பூச்சி, இந்திர கோபம், மூதாய், ஊரவும் – crawl, முல்லை சான்ற – with jasmine flowers, முல்லை அம் புறவின் – in the beautiful forest, விடர்கால் அருவி – split mountain waterfalls, வியன் மலை – wide mountains, மூழ்கி – hide, சுடர் கால் – sun, மாறிய – hiding, செவ்வி நோக்கி – looking at that time, திறல் வேல் நுதியின் – like the tips of spears, பூத்த – blossomed, கேணி – pond, விறல் வேல் – proud spear, வென்றி – victorious, வேலூர் எய்தின் – if you reach Velūr

உறுவெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெஞ்சோறு
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு
ஆமான் சூட்டின் அமைவரப் பெறுகுவிர் [174-177]

women in the wasteland who
stay in their huts due to the
hot sun, will be hospitable
to you along with their friends
with skins like tender mango
leaves, who wear few bangles,
and feed you rice and dishes
cooked with sweet tamarind
sauce and meat of forest cattle.

Meanings:   உறு வெயிற்கு – due to the hot sun, உலைஇய – felt sad, உருப்பு – heat, அவிர் – bright, விளங்கும், குரம்பை – huts, எயிற்றியர் – women in the wasteland, pālai land, அட்ட – cooked, இன் புளி – sweet tamarind, வெஞ்சோறு – hot rice, தேமா – sweet mango (tender leaves of sweet mango trees), மேனி – bodies, சில் வளை – few bangles, ஆயமொடு – with friends, ஆமான் – jungle cow, சூட்டின் – with cooked wild cow’s meat, அமைவர – in full, பெறுகுவிர் – you will get

ஆமூர் வளமும் உழத்தியரின் உபசரிப்பும்

நறும் பூங்கோதை தொடுத்த நாட் சினைக்
குறுங்கால் காஞ்சிக் கொம்பர் ஏறி
நிலைஅரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து
புலவுக் கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணிச்சிரல்
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை
முள் அரைத் தாமரை முகிழ் விரி நாட் போது
கொங்கு கவர் நீலச் செங்கண் சேவல்
மதி சேர் அரவின் மானத் தோன்றும்
மருதம் சான்ற மருதத் தண் பணை
அந்தணர் அருகா அருங்கடி வியன் நகர்
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் (178-188)

Prosperity of Āmūr and hospitality of farm women

If you reach Nalliyakōdan’s Āmūr,
a town with heavy protection
from which brahmins don’t leave,
you will see
fertile cool fields and beautiful
moats with cold water,
short-trunked kānji tree branches
with fresh flowers
from which garlands are made,
kingfishers with gold color mouths
sitting for a long time on them
and eyeing the water-filled ponds,
taking stinking carp fish
and walking on lotus leaves
with their sharp claws,
scratching, tearing and scarring them,
blue male honey bees with red eyes
attacking newly opened white lotus buds
with green leaves and thorny stems
at dawn for honey, appearing
like the white moon hidden by a snake.

Meanings:   நறும் பூங்கோதை – fragrant flower garlands, தொடுத்த – strung, நாட்சினை – branches with day’s fresh flowers, குறுங்கால் – short trunked, காஞ்சிக் கொம்பர் ஏறி – climb on the kanchi tree branches,  Thespesia populnea, Portia Tree, பூவரச மரம், நிலை அரும் குட்டம் – dried pond, நோக்கி – see, நெடிது இருந்து – long time, புலவு – fish reeking, கயல் எடுத்த – takes fish, Carp, கெண்டை, Cyprinus fimbriatus, பொன் வாய் – golden (colored) mouth, மணிச்சிரல் – kingfishers, வள் உகிர் – sharp claws, கிழித்த வடு ஆழ் – torn and scarred, பாசடை – green leaves, முள் அரை – stem with thorns, தாமரை – lotus flowers, முகிழ் – buds, விரி – open, நாட்போது – early morning, கொங்கு – honey, கவர் – to take, நீல செங்கண் சேவல் – blue colored male bee with red eyes, மதி சேர் – covering/swallowing the moon, அரவின் – snake, மானத் தோன்றும் – appearing like, மருதம் சான்ற – example to marutham lands, மருதத் தண் பணை – marutham’s cool fields, அந்தணர் அருகா – brahmins not leaving, அருங்கடி – great protection, வியன் நகர் – huge town, அம் தண் கிடங்கின் – with beautiful cool moats, அவன் ஆமூர் – his Amoor, எய்தின் – if you reach

வலம்பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின்
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை
பிடிக்கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்துத்
தொடிக் கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப
இருங்கா உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண்சோறு
கவைத்தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவீர். (189-195)

The younger sister of a farmer who
owns a thriving business and mighty
bulls with strong necks and victorious
walk, a girl with braided hair on her
small back resembling an elephant’s
trunk, will serve cooked white rice balls,
from rice finely pounded with an iron
pestle whose ends have been blunted,
served with split-legged crabs,
with the help of women wearing bangles.

Meanings:   வலம் பட – to be victorious, to be successful, நடக்கும் – walk, வலி புணர் எருத்தின் – with strong neck, உரன் கெழு நோன் பகட்டு – with very strong mighty oxen, உழவர் – farmer, தங்கை – younger sister, பிடிக்கை அன்ன – like the trunks of female elephants, பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – braid drapes down her small back, தொடிக் கை – bangle wearing hands, மகடூஉ – girl, மகமுறை – with the help of women, தடுப்ப – block, இருங்காழ் – iron rod, உலக்கை – rice pounding pestle, இரும்பு முகம் தேய்த்த – the iron fronts blunted, அவைப்பு – pounded, மாண் அரிசி – well pounded rice, அமலை – rice balls, abundant rice, வெண் சோறு – white rice, கவைத்தாள் – split-legged, அலவன் – crabs, கலவையொடு – with that mixture, with that combination, பெறுகுவிர் – you will get

நல்லியக்கோடனின் ஊர்ச்சிறப்பும்
அதன் அண்மையும்

எரி மறிந்தன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்றுக்
கரு மறிக் காதின் கவை அடிப் பேய் மகள்
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல
பிணன் உகைத்துச் சிவந்த பேர் உகிர் பணைத்தாள்
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர்
சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே (196-202)

Splendor of Nalliyakodan’s Town

Strong like a female devil with
goats as earrings, slanted flame-like
tongue, forked legs, bright teeth
and laughing countenance after
eating corpses, noble elephants
that have kicked corpses with their feet
and have huge blood-stained nails,
have musth flowing like waterfalls,
mixing with the fine dust on the streets.

Festivals are celebrated in Nalliyakōdan’s
ancient town.  It is not very far.  It is nearby.

Meanings:   எரி மறிந்தன்ன நாவின் –  with a tongue appearing like slanted flame, இலங்கு எயிற்று – with bright teeth, கருமறிக் காதின் – wearing black goats as earrings, கவை அடி – forked legs, split legs, பேய் மகள் – female ghoul/devil, நிணன் உண்டு – eat fatty meat (of the dead), சிரித்த தோற்றம் போல – like the laughing appearance, பிணன் உகைத்து – kick dead bodies, சிவந்த பேர் உகிர் – red huge nails, பணைத்தாள் – big legs, அண்ணல் யானை – noble elephant, esteemed elephant, அருவி – flowing liquid, flowing musth, துகள் – dust, அவிப்ப – damp, நீறு – fine dust, அடங்கு – controlled, தெருவின் – street, அவன் – King Nalliyakōdan, சாறு அயர் – festivities celebrating, மூதூர் – ancient town, சேய்த்தும் அன்று – is not far, சிறிது நணியதுவே – it is a little close

நல்லியக்கோடனின் அரண்மனை வாயில்

பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும்
அருமறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும்
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்தன்ன
அடையா வாயில் அவன் அருங்கடை குறுகி (203-206)

Nalliyakōdan’s Palace Gates

Nalliyakōdan’s well protected palace
doors are always open
to brahmins who chant rare
Vedas, to poets and to bards,
like the one open eye of the Himalayas
where gods reside.

Meanings:   பொருநர்க்கு ஆயினும் – to war bards who sing praises, புலவர்க்கு ஆயினும் – to poets, அருமறை – rare Vedas, நாவின் – reciting, அந்தணர்க்கு என்றாலும் – also to brahmins, கடவுள் – god, மால் வரை – sky high mountains, கண்விடுத்தன்ன – like eyes that are opened, அடையா வாயில் – doors are never closed, அவன் – Nalliyakōdan, அருங்கடை – protected place, குறுகி – go close, go near

சான்றோர் புகழ்தல்

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும்
இன்முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும்
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த (207-209)

The Wise Praise Him

The wise praise the king for his
gratitude to those who have
helped him flourish with splendor,
for staying away from people with
low minds, for having a kind
face, and for uttering sweet words.

Meanings:   செய்ந்நன்றி – good deeds, அறிதல் – to understand, சிற்றினம் – people of low minds, இன்மையும் – without them, இன்முகம் – sweet face, இனியன் ஆதலும் – he is being sweet, செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் – filled with flourishing splendor, அறிந்தோர் – those who know him, ஏத்த – praise him

மறவர் போற்றல்

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெஞ்சினம் இன்மையும்
ஆண் அணி புகுதலும் அழிபடை தாங்கலும்
வாள் மீக் கூற்றத்து வயவர் ஏத்த (210-212)

Warriors Praise the King

Brave warriors fiercer than
sharp swords,
praise the king for tolerating
and showering graces, on
enemy warriors who lost to
him, without great rage.

Meanings:   அஞ்சினர்க்கு – to those who are afraid (warriors of his enemies who lose to him), அளித்தல் – giving, வெஞ்சினம் – great rage, இன்மையும் – without (such traits), ஆண் அணி புகுதல் – to enter where there are rows of warriors, அழி படை – ruined army, தாங்கலும் – tolerating, வாள் மீ – more than the sword, கூற்றத்து – with utterances, வயவர் – strong warriors, ஏத்த – praise

மகளிர் வாழ்த்தல்

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும்
ஒருவழிப் படாமையும் ஓடியது உணர்தலும்
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த. (213-215)

Women Praise Him

Women wearing kohl in their
beautiful eyes with lines, praise
the king for his ability to finish
what he intends, being liked by
everyone, not being one sided,
and for understanding the
sorrow of others.

Meanings:   கருதியது முடித்தல் – finish what is intended, காமுறப்படுதலும் – to be liked by others, ஒருவழிப் படாமை – not being one sided, ஓடியது உணர்தல் – understanding the sorrow of others, அரி – lines, ஏர் – beautiful, உண்கண் – eyes with kohl, அரிவையர் – women, ஏத்த – praise

பரிசிலர் ஏத்தல்

அறிவு மடம் படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும்
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும்
பரிசில் வாழ்க்கைப் பரிசிலர் ஏத்த (216-218)

Those who Receive Gifts Praise Him

Bards who get gifts from him
praise him for
lowering himself before the
unintelligent to match them,
revealing his intelligent self
in front of intelligent people,
giving gifts according to needs,
and for donating without limits.

Meanings:   அறிவு மடம் படுதல் – ignorant and lowering oneself, அறிவு நன்கு உடைமை – with good intelligence, வரிசை அறிதல் – those who know verses (bards and poets), வரையாது கொடுத்தலும் – give without limits, பரிசில் வாழ்க்கை – those who get gifts and live, பரிசிலர் – those who get gifts, ஏத்த – praise

நல்லியக்கோடன் அவையில் வீற்றிருக்கும் காட்சி

பன் மீன் நடுவண் பால்மதி போல
இன்நகை ஆயமொடு இருந்தோற் குறுகி [219-220]

The King is Seated in His Court

Approach the king who sits
with a sweet smile amidst groups
of people, appearing like the white
moon in the midst of stars.
Go close to him.

Meanings:   பல் மீன் – many stars, நடுவண் – in the middle, பால் மதி போல – like the white moon, இன் நகை – with a smile, ஆயமொடு – with groups of friends (scholars and warriors), இருந்தோற் – he is there, குறுகி – go close (to him)

நல்லியக்கோடன் முன்னிலையில்
யாழ் வாசிக்கும் முறைமை

பைங்கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்தன்ன
அம் கோடு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின்
மணி நிரைத்தன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து
கானக் குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப
புகழ் வினைப் பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின்
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்விக்
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனது [221-230]

Playing the Lute in Front of the King

Attached to a beautiful stem are lute
strings which are tightened
or loosened depending on the need
with frets, appearing like a snake that
is held by a green-eyed monkey.
There are rows of nails on the edge
attached to the pot-like base, looking
like rows of gems.

Remove your lute from the well-crafted
leather cover in the color of the
kumilam fruits of the forest,
understand all the rules of music and sing
as you strum the sweet instrument, your
voice and tight-stringed lute music to be
mixed in a traditional manner without fault,
and as sweet as nectar poured with honey.

Meanings:   பைங்கண் – green eyes, ஊகம் – monkey, பாம்பு பிடித்தன்ன – like it holds a snake, அம் கோடு – beautiful stem, செறிந்த – closely tied, அவிழ்ந்து வீங்கு – loosened and tightened, திவவின் – with frets, மணி நிரைத்தன்ன – like filled with gems, வனப்பின் – beautiful, வாய் அமைத்து – mouth edges, வயிறு சேர்பு – like attached to the stomach, ஒழுகிய – in a row, வகை அமை – appropriately, அகளத்து – pot, கானக்குமிழின் – kumilam fruits from the forest, Gmelina arborea, கனி நிறம் – fruit color, கடுப்ப – like, புகழ் வினை – handwork, பொலிந்த – flourishing, பச்சையொடு – with leather, தேம் பெய்து – poured honey, அமிழ்து பொதிந்து – poured nectar, இலிற்றும் – pouring, அடங்குபுரி நரம்பின் – with the tightly tied strings, பாடு துறை முற்றிய – in the right manner of singing, பயன் தெரி கேள்வி – understand the meaning well, கூடு கொள் – increased,  இன் இயம் – sweet music instrument, குரல் குரல் ஆக – mixed  voice and instrument, நூல் நெறி மரபின் – according to book tradition, பண்ணி – sing, ஆனாது – without fault

மன்னனைப் புகழ்ந்து பாடும் தன்மை

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும்
இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும்
ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும்
தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும்
நீ சில மொழியா அளவை………… (231-235)

What to say to the King

Praise the king and tell him how he
holds his palms together and is
respectful to elders, how he embraces
the young with kindness, how he
protects his farmers with his just
scepter, and how harsh he is to enemy
kings owning chariots who he attacks
with spears.  Even before you utter a few words,

Meanings:   முதுவோர் – the elders, முகிழ்த்த கையினை எனவும் – that you are respectful to them with palms joined together, இளையோர்க்கு – to the younger people, மலர்ந்த மார்பு – wide chest, ஏரோர்க்கு – to farmers who plough, நிழன்ற கோலினை எனவும்  – and saying that you are one with a scepter that provided shade/protection, தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – and saying that you are harsh to enemy kings who come in chariots with your harsh spears, நீ சில மொழியா அளவை – even before you utter a few words,

மன்னன் இரவலரை உபசரிக்கும் பாங்கு

………………மாசில்
காம்பு சொலித்தன்ன அறுவை உடீஇ
பாம்பு வெகுண்டன்ன தேறல் நல்கி
கா எரியூட்டிய கவர் கணைத் தூணிப்
பூ விரி கச்சைப் புகழோன் தன் முன்
பனி வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள்
பனுவலின் வழாஅப் பல் வேறு அடிசில் (235-241)

The Hospitality of the King

he will give you clothing to wear
made from peels of faultless bamboo
and liquor that will give you rise like
a cobra in rage that raises its hood.

He will serve you many different foods
that have been created from cookbooks
written by Bheeman with a chest like
that of a snow-covered mountain,
older brother of Arjunan who wears a
breast cloth with flower designs,
famed for his archery skills, the one
who received a quiver with arrows
from the fire god after burning a forest.

Meanings:   மாசு இல் – without blemish, காம்பு – bamboo, சொலித்தன்ன – like peeled, அறுவை – clothing, உடீஇ – to wear, பாம்பு வெகுண்டன்ன – like a snake that lifted (its hood up), தேறல் – alcohol, நல்கி – gives, கா எரியூட்டிய – burnt the forest, கணை – arrows, தூணி – quiver, பூவிரி கச்சை – beautiful cloth with flower designs, புகழோன் – famous man, தன்முன் – one before him (elder to Arjunan), பனி வரை மார்பன் – Bheeman with a chest like snow covered mountains, பயந்த – gave, நுண் பொருள் – fine material, பனுவலின் – from the books, வழாஅ – without changing, பல்வேறு அடிசில் – many kinds of food items

வாள் நிற விசும்பின் கோள்மீன் சூழ்ந்த
இளங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளூம் தோற்றத்து
விளங்கு பொற்கலத்தில் விரும்புவன பேணி
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி (242-245)

He himself will serve you
unlimited quantities of
desired foods with hospitality
in golden bowls that shine in
a manner that blames the blazing,
tender-rayed sun
surrounded by planets, in the
shining, sword-colored, bright sky.

Meanings:   வாள் நிற விசும்பு – sword colored/bright sky, கோள்மீன் சூழ்ந்த – surrounded by planets, இளங்கதிர் ஞாயிறு – sun with tender rays, எள்ளும் தோற்றத்து – in a blaming way, விளங்கு பொற்கலத்தில் – in shining gold bowls, விரும்புவன – desired, பேணி – gives with hospitality, ஆனா – not limited, விருப்பின் – desire, தான் நின்று ஊட்டி – he stands in front and feeds

நல்லியக்கோடன் அளிக்கும் பரிசுப் பொருட்கள்

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வுப்புலம் அகற்றி
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின்
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு (246-249)

The Gifts Given by the King

The king has chased away
strong enemies from his land,
ruined fortresses of
brave kings with spear brigades,
removed the poverty of bards,
and gave them precious gifts
that were brought back from
wars by his soldiers.

Meanings:   திறல் சால் – with strength, வென்றியோடு – with victory, தெவ்வு – enemy, புலம் – land, அகற்றி – remove, விறல் வேல் மன்னர் – brave king with spears, மன் –stable, எயில்முருக்கி – ruin their forts, நயவர் – those who came with desire, பாணர் – bards, புன்கண் – poverty, sorrow, தீர்த்த பின் – after it is removed, வயவர் – warriors, தந்த – brought, வான் கேழ் – superior colors (Po. Ve. Somasundaranar – பொன், மணி முதலிய நிதியம்), நிதியமொடு – with precious wealth

பருவ வானத்துப் பால் கதிர் பரப்பி
உருவ வான் மதி ஊர் கொண்டாங்கு
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு
ஆரம் சூழ்ந்த அயில்வாய் நேமியொடு
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடுஞ்சினைத்
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்குறு போர்வை
கருந்தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழி நடைப் பாகரொடு (250-258)

He will give you a charioteer
and a fine chariot that rides well,
built well by skilled carpenters,
its finely created wheels
with radiating spokes and iron
rims that appear like the monsoon
sky’s moon floating with white rays,
attached to the middle part of the
chariot which is painted, its red lac
ceiling appearing like the strewn
clusters of open buds from the high
branches of a tall murukkam tree.

Meanings:   பருவ வானத்து – in the season’s sky, பால் கதிர் – white rays, உருவ வான் மதி – moon in the beautiful sky, ஊர் கொண்டு ஆங்கு – like it is moving, கூர் உளி – sharp chisel, பொருத – hit with it, வடு ஆழ் – deep scars, நோன் குறட்டு – strong wheel hubs, ஆரம் – wheel spokes, சூழ்ந்த – surrounding, அயில்வாய் – iron edges, நேமியொடு – with wheels, சிதர் –strewn, நனை – buds, முருக்கின் – murukkam trees, முருக்கம், Palaus tree, Coral tree, சேண் –ஓங்கு – very high, நெடுஞ்சினை – large branches, long branches, ததர் – clusters, பிணி – tightness, அவிழ்ந்த – opened, தோற்றம் போல – like the appearance, உள் – inside, அரக்கு – red wax, red lac, எறிந்த – placed, உருக்கு – melted, உறு – fitting, போர்வை – ceiling of the chariot, கருந்தொழில் வினைஞர் – skilled men who do difficult work, கைவினை – hand work, artistry, முற்றி – accomplished, ஊர்ந்து – ride on the chariot, பெயர் பெற்று – famous, எழில் நடை – beautifully riding, பாகரொடு – with a chariot driver

மா செலவு ஒழிக்கும் மதனுடை நோன் தாள்
வாண் முகப் பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ
அன்றே விடுக்குமவன் பரிசில் (259-261)

On that day, he will also gift you the gift
of a strong bull with a bright face, faster
than a trotting horse, along with a charioteer.

Meanings:   மா – horse, செலவு – going fast, ஒழிக்கும் – ruins, நோன் தாள் – strong legs that run, வாண் முக – bright faced (bull), பாண்டில் – bull, வலவனொடு – with driver, தரீஇ – will give, அன்றே – on that day, விடுக்கும் – will send, அவன் பரிசில் – his gifts

நல்லியக்கோடனின் புகழும் மாட்சியும்

……………………..மென் தோள்
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின்
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடைப் பரப்பி
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடுங்கோட்டு
எறிந்து உரும் இறந்து ஏற்றுஅருஞ் சென்னிக்
குறிஞ்சிக் கோமான் கொய் தளிர்க் கண்ணி
செல் இசை நிலைஇய பண்பின்
நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே. (261-269)

The Splendor and Fame of Nalliyakōdan

Go to him with everlasting fame,
who is adorned with garlands made
with tender leaves.

He is the lord of the mountains
where moving, clear clouds crawl
on the hard to scale peaks where
bamboo grow, roaring thunder
attacks the summits, and
sapphire-colored peacocks dance
as fog moves between their spread
plumes appearing like the spread
hair of women,
……….with delicate arms, swaying walk
……….and garments on their loins,
being scented with fragrant akil smoke.

Meanings:    மென் தோள் – delicate arms, delicate shoulders, துகில் அணி – wearing clothing, அல்குல் – waist, loins, துளங்கு – moving, இயல் – nature, மகளிர் – women, அகில் உண விரித்த – spread for akil wood smoke to enter, அம் – beautiful, மென் கூந்தலின் – like the delicate hair, மணி மயில் – sapphire-colored peacock, கலாபம் – feathers, plumes, மஞ்சு – fog, low clouds, இடைப்பரப்பி – spread between, துணி – clear, மழை – clouds, தவழும் – crawl, spread, துயல் – moving, கழை – bamboo, நெடுங்கோட்டு – on the tall mountain peaks, எறிந்து – hitting, உரும் – thunder, இறந்த – passed, ஏற்று – climbing high, அரும் சென்னி – difficult summits, குறிஞ்சி கோமான் – lord of the kurinji land, lord of the mountains, கொய் தளிர் – plucked tender leaves, கண்ணி – garland, செல் இசை – not having moving fame like others, நிலைஇய பண்பின் – with traits that last, நல்லியக்கோடனை – to Nalliayakōdan, நயந்தனிர் செலினே – if you go with desire

One Response to “பத்துப்பாட்டு – சிறுபாணாற்றுப்படை”

  1. செவ்விய விளக்கம்

Comments are closed.

%d bloggers like this: